top of page

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze diensten door bestelling of reservatie neemt u kennis aan onze algemene voorwaarden.

* Reservaties dienen steeds via email of via onze website ''book now'' te gebeuren.

* Gelieve steeds bij reservatie alle gegevens te vermelden van de hoofdboeker, bij luchthavenvervoer alle vluchtgegevens.

* Taxi-Ags is niet verantwoordelijk voor eventuele files of onvoorziene omstandigheden tijdens een rit alsook voor vertragingen op de luchthavens. 

* Bij last minute vertragingen voor de terugrit zijn de wachttijden vanaf  1uur extra aangerekend aan 30€/uur ongeacht welke reden *

***RESERVATIES VOOR NIEUWJAARSNACHT OF ANDERE EVENEMENTEN WORDEN  BOOKINGEN PAS OFFICIEEL BEVESTIGD BIJ VOLLEDIGE BETALING A.D.V QR-CODE : ER WORDEN NADIEN GEEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN JE RESERVATIE(uur,aantal personen,adressen) Bij annulaties Nieuwjaarsnacht worden er geen kosten terug betaald!

* Bij een annulatie binnen de 24 uur rekenen wij 50% van de kosten aan. Deze worden per factuur opgestuurd.

* Bij niet komen opdagen of bij plotse annulatie  (last minute) bij een reservatie krijgt u een factuur opgestuurd te betalen aan       100% !!!

* Voor een factuur aanvraag onder de 70,00€ wordt er altijd een facturatie kost van 15,00€ aangerekend.

* Indien wij een rit moeten verzekeren buiten grondgebied Genk ,wordt er altijd geteld vanaf wij het grondgebied Genk verlaten .

* Het is verboden te roken in onze wagens.

* Het is verboden om te eten en te drinken (enkel water) in onze wagens.

* Kosten als gevolg van schade of bevuiling in onze wagens ,vrijwillig of onvrijwillig zal er 250,00 € aangerekend worden aan de klant.          Eventuele bijkomende kosten worden achteraf via factuur verstuurd.

* Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

* Klachten aangaande facturen dienen te geschieden per aangetekend schrijven, en dit binnen 7 werkdagen, na factuurdatum.

 

Politie regelement

Het Vlaams decreet van 20/04/2001 en het besluit van de Vlaamse regering van 18/07/2003 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen :

Een aantal bepalingen zijn belangrijk om weten, voor U als klant :

Politiereglement voor de reizigers :

Het is verboden :

 1. Te roken in het voertuig;

 2. In het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is;

 3. Zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden;

 4. Gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken, in het voertuig te plaatsen;

 5. In te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte;

 6. Zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden;

 7. Het voertuig te bevuilen of te beschadigen;

 8. Om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.


De veiligheid van de taxichauffeur is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen : 

Volgens Art. 38 ( BVR 18/07/2003 )

De chauffeur mag :

 1. Weigeren iemand op te nemen, die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht, tenzij zijn/haar identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie;

 2. Een provisie eisen voor verre ritten;

 3. Klanten weigeren, die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet respecteren. Weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert.

   4. De chauffeur moet niet de kortste, maar wel de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist.

       Behalve op andersluidend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.   

bottom of page